на головну/ main page
гц “ділові ініціативи" активно працює у видавничій сфері. працівники центру активно проводять роботу над тим, щоби перелічені видання були надруковані на користь громадськості:

• підручник (адаптований переклад з польської) “розробка стратегій локального розвитку” острови надій  (спільна робота з польською громадською організацією “віспа шанс”). книгу рекомендовано до друку вченою радою івано-франківського національного технічного університету нафти і газу, протокол № 8/407 від 02 липня 2003 року; в 2005 році було друге видання, стереотипне, підручника острови надій “розробка стратегій локального розвитку”;
• посібник-довідник з основ управління малим бізнесом “сім кроків до успішного бізнесу”, який акумулює напрацювання гц “ділові ініціативи” за 5 років діяльності щодо навчання ефективному веденню власної справи. книга надрукована за сприяння партнерської програми корпусу миру (peace corps partnership program) та управління у справах сім’ї та молоді івано-франківської ода. посібник рекомендовано до друку вченою радою івано-франківського національного технічного університету нафти і газу протокол № 02/426 від 01 березня 2005 року; інформаційні видання (брошури):

• "підприємцям про самозахист під час перевірок";
• “праця –документальне оформлення трудових взаємовідносин”;
• "документальне оформлення трудових відносин";
• "захист прав споживачів";
• "особисте селянське господарство";
• "спрощена система оподаткування".
• буклет «архітектурно-мистецька спадщина івано-франківська»


ОСТРОВИ НАДІЙ
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ЛОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЯЦЕК ВАРДА
ВОЙЦЕХ КОЛОСОВСКІ

Наукові консультанти: Зварич І.Т., Півнєв Ю.С., Фабяновський К.
Редактор: Желяк М.Р.
Редакційний колектив: Васильченко Г.В., Васильченко С.М., Гречаник В.П., Кулик Т.П., Петренко в.п., Плугатор Р.і., Рубановський К.С.
Переклад з польської:Желяк М.Р.
Літературний коректор:Тарасенко Н.В.
комп’ютерна верстка: Вербовська л.с.
Рекомендовано до друку вченою радою івано-франківського національного технічного університету нафти і газу, протокол № 8/407 від 02 липня 2003 року.
Видання здійснено за підтримки польсько-американсько-української ініціативи про співпрацю, яка фінансується агенством сша з міжнародного розвитку відповідно до договору про співпрацю № 121-а-00-00-00822-00.
Погляди, викладені у книзі авторами, є думками її авторів і не обов¢язково співпадають з позиціями амр сша, freedom house чи паусі.

ВСТУПНЕ СЛОВО
Все відчутніші процеси глобалізації економіки, загострення проблем екологічної безпеки, технологізація та інформатизація практично всіх суспільних явищ вимагають творчого пошуку, застосування все нових і нових інструментів та механізмів забезпечення сталого розвитку держави, її регіонів і територій, природно сконцентрованих навколо великих і малих міст. Чи не найперше з цих причин в розвинутих європейських країнах з кінця 80-х років XX століття, зокрема, під впливом ідеї міського маркетингу, що виникла у США, набула популярності розробка Стратегій розвитку міст.
Подібна практика, адаптації зарубіжного досвіду (зокрема, і Польщі), набуває все більшого поширення в останні роки і в Україні. Серед перших Стратегії свого розвитку ухвалили територіальні громади Івано-Франківська (за сприяння Програми економічного розвитку українсько-канадського Бізнес-центру, заснованого у 1994 році облдержадміністрацією, міськвиконкомом і канадськими партнерами в рамках технічної допомоги Канадського агентства з економічного розвитку CIDA), Тернополя, Краматорська, Маріуполя, Єнакієве, Кам'янець-Подільського, Світловодська, Славутича, Куп'янська, Мукачево та інших міст. На винятковій важливості цієї ініціативи, яка утверджує у життя територіальних громад випробувані світовою практикою кількох десятиліть засади патисипативної демократії, наголосив у своїй доповіді на Всеукраїнських зборах представників органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості 10 вересня 2002 року Президент України Леонід Данилович Кучма, зазначивши при цьому, "що, на жаль, всі ці роботи не узгоджені між собою ні за змістом, ні за термінами виконання. Це призводить до нераціонального використання інтелектуальних і фінансових ресурсів. Крім того, території фактично не отримують всебічно обґрунтованих прогнозів свого розвитку".
Вже менш, ніж за два місяці від того дня, 8 листопада 2002 року Президентом України видано розпорядження "Про розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України до 2011 року", яким детермінується і підготовка відповідних регіональних та територіальних стратегій. Не зайвим у цьому зв'язку буде згадати, що ще у 1890 році наш видатний земляк Іван Франко у праці "Що таке громада і чим вона повинна бути" зазначав, що "кожна держава складається з громад - сільських чи міських, то все одно перше і найголовніше завдання тих, хто управляє державою, краями, повітами має бути таке, щоб добре упорядкувати і мудрими правами якнайбільше забезпечити найменшу, але основну одиницю. Бо коли громада зле впорядкована, бідна, темна й сама в собі розлазиться, то очевидно, що й увесь побудований на ній порядок повітовий, крайовий і державний не може бути тривалим".
Тому так важливо, що із вже певними напрацюваннями і публікаціями (див. роботи Нудельмана В., Санжаровського І. та ін.. ) в рамках проекту інституту Схід-Захід, в яких подаються загальні методики розробки Стратегії розвитку, що використовуються міськими територіальними громадами, маємо максимально адаптований до українських умов переклад чудового видання "Острови надій" Яцека Варди і Войцєка Клосовські.
В цьому виданні відверто, доступно і аргументовано висвітлюються як переваги і механізми авторського погляду на розробку локальних стратегій територіальних громад, так і найбільш ймовірні труднощі, що мають бути подолані у процесі їх розробки.
Звичайно, враховуючи особливості державного устрою, повноважень місцевого самоврядування і побудови бюджетних систем наших дружніх сусідських держав, це видання не може стати для тих, хто ним користуватиметься в Україні, "маминим рецептом". Він швидше сприйматиметься так, як "кулінарна книга" молодою господинею, котра тільки-но робить перші кроки в оволодінні мистецтвом приготування захоплюючих для усієї громади страв, однак це ніяким чином не може применшити її важливості як доброго дороговказу на цьому шляху.
І ще про один, не менш важливий висновок, до якого приводить вдумливе прочитання цієї праці, яка вже знаходить своє застосування не лише у Польщі, адже за сприяння польсько-американсько-української ініціативи про співпрацю ПАУСІ в області вже розроблено стратегію врівноваженого (сталого) розвитку міста Рогатина та Рогатинського району (Опілля), яка успішно реалізується. Така ж робота щодо розробки стратегій локального розвитку здійснюється у Тисменицькому та інших районах Прикарпаття. Саме по собі стратегічне планування ніяк не може розглядатися як відособлена самоціль, а лише як один із випробуваних інструментів, який уможливлює розробку науково обґрунтованого, послідовного плану дій щодо соціально-економічного розвитку територій шляхом визначення місцевих пріоритетів у відповідності до наявних матеріальних ресурсів, кожен із яких є суттєво обмеженим. Найважливішим елементом в стратегічному плануванні є основа патисипативної демократії, що в умовах надмірної централізації влади було неможливим. Це передбачає участь громадськості в усіх процесах вироблення та прийняття відповідних рішень щодо розвитку своїх громад та територій їх проживання. Така дієва співпраця із владою та бізнесом підтверджується не лише віковим досвідом європейського місцевого самоврядування, але й вже прикладами все більшого числа територіальних громад, районів і міст нашого регіону та України.
То ж довгого життя у практичному застосуванні виданню, так необхідного часові!
Ігор Зварич
Заслужений економіст України,
заступник голови
Івано-Франківської ОДА.


ВІД АВТОРІВ
„ - Котику з Чеширу", запитала Аліса і продовжувала: "-Чи не будеш Ти такий ласкавий сказати, куди я тепер маю йти?”
„ - Це в значній мірі залежить від того, куди ти хочеш дістатися”, - відповів Кіт.
Льюїс Керрол, „Аліса в країні чудес”.